• Organització industrial

    T'ajudem a millorar la competitivitat de la teva organització utilitzant les estratègies més eficients: SMED, TPM, 5'S, DAFO, LEAN MANUFACTURING, KAIZEN, SCRUM, AMFE, COMPLIANCE...

Ajudem a les organitzacions industrials a millorar la seva competitivitat. Dissenyant projectes de millora i/o coordinant la seva implantació amb tots els agents participants. Simplifiquem la gestió del canvi i facilitem el canvi cultural.

Implementacions de normes

T'ajudem a implementar i aconseguir la certificació de les principals normes de sistemes de gestió de la qualitat i medi ambient (iso, brc, fsc).

Auditories internes de sistemes de gestió de qualitat

Fem auditories de primera i segona part de sistemes de gestió de la qualitat.

Disseny i implamentació de sistemes de gestió de qualitat

Dissenyem el sistema de gestió de la qualitat que millor s'adapti a la teva organització. Estem especialitzats en la gestió del canvi.

Disseny de la supply chain

Dissenyem noves cadenes d'aprovisionament o t'ajudem a millorar l'existent.

Optimització de processos

Disseny, desenvolupem i implementem algoritmes i/o models matemàtics per a l'optimització de procesos. Especialment per a planificacions agregades i seqüenciacions.

Disseny, desenvolupament i implementació de software ERP

T'ajudem a triar i implementar un nou software ERP o a finalitzar amb èxit projectes de millora sobre l'actual. També desenvolupem petits ERP personalitzats

Formacions

Fem formacions personalitzades en qualsevol àmbit dins l'organització industrial.

Anàlisi de dades (big data)

Dissenyem, desenvolupem i implementem sistemes de captació de dades per al posterior análisis, interpretació i presa de decisións. Dissenyem i implementem quadres de comandaments de primer, segon i tercer nivell.

Estudis de capacitat de processos productius

Fem estudis de capacitats de procesos per tal de valorar cientificament el seu rendiment d'acord amb les toleràncies donades. També podem calcular les tolerancies d'un procés d'acord amb un determinat valor d'estabilitat.

Disseny de layouts

Donem suport per al disseny o millora de layouts productius i/o logistics. Millorant el fluxe de treball global.

Responsabilitat social corporativa

T'ajudem a integrar la responsabilitat social corporativa dins la teva organització.