• Agricultura 4.0

    T'ajudem a millorar la competitivitat de la teva
    explotació amb les eines del segle XXI.

Donem suport a les explotacions agrícoles i ramaderes en qualsevol projecte de millora. Especialment en aquells projectes on les noves tecnologies de la informació i comunicació siguin d'especial rellevància.

Disseny de sistemes de reg

Dissenyem sistemes de reg intel·ligents adaptats a les tecnologies de la informació i comunicació actuals.

Projectes de modernització

Redactem projectes per modernitzar i millorar la competitivitat d'explotacions agrícoles.

Valoracions agràries

Fem valoracions i peritatges en relació a expropiacions, danys i perjudicis, immobles rústics...

Topografia

Fem aixecaments topogràfics i replanteigs de finques rústiques.

Desenvolupament de software a mida

Disseny i desenvolupem qualsevol tipus de software per a la gestió de procesos agrícoles.

Mètodes de captació i interpretació de dades

Dissenyem, desenvolupem i implementem sistemes de captació de dades per al posterior anàlisis, interpretació i presa de decisions.

CULTILOGIC

Som els creadors de CULTILOGIC, la nova eina de gestió integral d'explotacions agrícoles. El software que obre la porta de la teva explotació a una nova era mitjançant l'agricultura 4.0

Descobreix més